Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 EFBI Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 ELDOM Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 EVOLV Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 EWA13 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 FEDIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 GOSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 GULKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 III Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 IIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 INTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 JAMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony