Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 DANN1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN4 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN7 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN8 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN9 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DELUX Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DEMON Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DISCO Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DKJ69 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony