Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 LWIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MARIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MCB Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MIRAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MISTA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MLIFE Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MONIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 NEO Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 NIXA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OCEAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony