Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 SUSZ Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 SYLWI Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TECH Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TEWES Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TIGER Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TOMAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 TRAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 USG Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 VITA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 VVV Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony