Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N4 DANN Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN4 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DANN6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DELUX Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DEVIL Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 DTM Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 EVER Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 FEDIO Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony