Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OMEGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RODAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SARNA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SMM Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SV99 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 TOMEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 VIKI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 WAW07 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 XXL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony