Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 R36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 ROMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SV66 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SYN Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TEDI Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TEWES Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TOMAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 VERO8 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WDL Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WIMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XROMA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony