Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AAA7 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AAA77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ADHD Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AGAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AGATA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AHT13 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AKR81 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ALPOL Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AMDG3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ANDRE Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ANGEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ANIA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony