Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N5 DELUX Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 DEMON Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 FBL12 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 FEDIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 FIAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 FILIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 GEMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 GRZES Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 HALIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 HANIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 HARO Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 INTER Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony