Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N7 BOND Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 COM67 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 CYRAX Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DANIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DANN Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DARKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DOSZ Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 DZIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 EDEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ELA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ELMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony