Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 WOLF Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 XXL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ZUCH Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony