Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N7 HOLO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 HOMA1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 III Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 IIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JKK77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JOLKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JORGO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JORKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JULIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JUSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KAZIU Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KLAMA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony