Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N5 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WDL Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WE07 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WE77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WIMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 WRXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XGROT Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XXX55 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XXXX5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 ZAJKA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony