Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N7 MAT77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MATI Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MB79 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MBR77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MCB Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MGMF1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MIHCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MIREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MLPL Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MOANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MONIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 MULTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 NADIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 NATI7 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony