Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 MINI Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MONIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 NIXA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 OCEAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PAULA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PLG Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 R36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 ROMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SV66 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SYN Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TEDI Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TEWES Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony