Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 TOMAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 VERO8 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WDL Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 WIMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XROMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AAA7 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 AAA77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ADAM Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony