Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 DANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 DANN Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 DEMON Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 DOKTR Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 ENS88 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 HBR Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 ILONA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 JOANN Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 JULKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 KAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 KOCUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 KRET1 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony