Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 IIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 J93 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KWB80 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LOVEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MT09 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MULTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NEWAG Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NIHAO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony