Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N7 JORKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JULIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 JUSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KAZIU Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KING Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KLAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KLAUS Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KOCUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KORO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KREC Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KTRW Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 KXKX Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 LEW Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony