Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 BOND Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BRYKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BSP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 CHATY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DANN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DBW08 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DEMON Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DOORS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 DZIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EWA62 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GDY69 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GOLD Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 III Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony