Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N7 ELA Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ELMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 ETC Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 EVENT Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FAFIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FALCO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FIAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FIRE Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FORD Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 FSO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 GABI Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 GAWRO Tablica rejestracyjna zajęta.
N7 GDO67 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony