Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 KP71 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 KR55 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 KTM Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 KUBA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LABUL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LALA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LASH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LAYS1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LENA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LEV Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LICHY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LIM1T Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LIMTS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 LOGO Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony