Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 MRI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MS77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MSO78 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NADIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NALIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NAME Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NAME5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NAME6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NASZE Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NENAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NET Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NIE Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NIXA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 NMR Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony