Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 MAGIC Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAGIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MALY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAR23 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MARIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MARIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MARKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MARTA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MASZA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MAT77 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MERCY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 MGJ Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony