Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 FORD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FOTO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FR5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FRED Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FRUIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FUEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GA44 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GAMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT4 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT6 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony