Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 ECO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ECOPH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EDEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EGAME Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELOOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMILA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ENTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ERNI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EVOX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWELA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EXIST Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony