Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 EXIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FAST Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FIRE Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FIRE1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FIRE2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FJUEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FLAWS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FOLIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FORD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FOTO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FR5 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony