Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 GA44 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GAMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GHOST Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GMJ Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GONIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GOOD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GOSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GOSIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GRUBO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GTIGR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GUTEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GUZZI Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony