Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 ANDRE Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 ANGEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 ANIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 AREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 ARKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 AUDI Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 BASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 BENZ Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 BIGDA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 BMW Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 BRP Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 CTS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DABEX Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 DANN Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony