Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N4 FEDIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 FILIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 GROCH Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 ILI Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 INTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 KAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 KLATT Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 KOWAL Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 MATIC Tablica rejestracyjna zajęta.
N4 MCB Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony