Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KARIN Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KAROL Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KILER Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KKK55 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KLATT Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KLIMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KMR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 KRZYS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 LADNY Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 LECH Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 LUKAS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony