Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N5 MARIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 MCB Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 MMM Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 OCEAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 OKON Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 OO8 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 PATI Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 R32 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 RBB01 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 RBB02 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 RBB03 Tablica rejestracyjna zajęta.
N5 REKIN Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony