Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N3 OKON Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OLA97 Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OOHP Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OPRA Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 ORKUS Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 OSKAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 PAMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 POMOC Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 PRZEM Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 RDM Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 RYVIE Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 SEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 SERAF Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 SJC Tablica rejestracyjna zajęta.
N3 SPEED Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony