Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 EJ99 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EVO9 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EWA62 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 FILIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GDY69 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GOLD Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GOSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GRALA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIGTS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 III Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 J93 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony