Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KOCUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KS85 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KURSY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KWB80 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LOVEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAGDA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MERC Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MT09 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony