Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 AAAA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AAAAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AARON Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ABEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ABREX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ACHIM Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ACM Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADAM Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADEX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADHD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADLER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADRES Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ADUJA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AGA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony