Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 CDLP Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CHADA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CHRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CICHY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG4 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEG6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLEGI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLS32 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 CLS53 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony