Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 DOMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOUBT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRB Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRINK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DSGN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DUMEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DZIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DZIKI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ECO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ECOPH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EDEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EGAME Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELK Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony