Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 BOBAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODO1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODO2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOF Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOFSC Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOGUS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BONI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOOST Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BORAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BORYS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOSS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BRAIN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BRERA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony