Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 ATK07 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AUDI6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AUDII Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BA17 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BACHA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BAD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BAKS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BANAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BASS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BASTA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BAYOU Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BEATA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BENEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BENIO Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony