Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 BLACK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BLADY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BLUE Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BMW7 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOB Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOB3R Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOBAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOBAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODO1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODO2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BODY Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOF Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOFSC Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BOGUS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony