Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 ARNI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ARTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AS97 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ASICA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ASIEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ASTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ATK01 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ATK02 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ATK07 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AUDI6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AUDII Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BA17 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BACHA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BAD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 BAGS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony