Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 AGATA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AGG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AGNES Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AGRAF Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AJA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AKEN1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ALBAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ALEX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ALFA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ALIEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ALIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AMG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 AMGGT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ANDRE Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ANDU Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony