Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 ECOPH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EDEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EGAME Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELMIX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELOOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELXR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMILA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ENTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ERNI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ERROR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EVOX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony