Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 DABRO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DACKO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DADII Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DANA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DANIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DANIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DANKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DARIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DARO Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DAWAJ Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DAWCA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DAWID Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DBK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DBW08 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony