Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 DNP36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOKTR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOUBT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRB Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRIFT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRINK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DSGN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DUBAJ Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DUBIK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DUMEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DZIAD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DZIK Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony