Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 GA44 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GAMAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GBRUK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT2 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT3 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT4 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT5 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GFT6 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GHOST Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GMJ Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GOD Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 GONIA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony