Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 DEATH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DEIX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DEMON Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DENIM Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DEVIL Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DFM01 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DIDI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DIVER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DKB Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DNP36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOKTR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DOUBT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAG Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 DRAMA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony