Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 OSMO Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PAULA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PEZA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PLG Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 POMOC Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 PZUZA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 R36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 REKIN Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 ROMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SL36 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 ST66 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SV66 Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 SYN Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony