Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 PHZMG Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 POMOC Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 PONY Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 POWER Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 RICHI Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 SAHAT Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 SIP48 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 SMURF Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 SNAKE Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 SPEED Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 TEDI Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 TOBI Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 TOMAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 TOSSA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony