Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 AHT13 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ANGEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ANIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ARTUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BEA79 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BEAST Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BENZ Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BIG Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BLASK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BMW Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BOND Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BRYKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BSP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 CHATY Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony