Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 TUREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 VERSA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 VIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 WAWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 WDL Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XDD Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 ZAZEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AAJ18 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ADD99 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ADHD Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AGA Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony