Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 IIGTS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 III Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 J93 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JUSTA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KOCUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KS85 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KURSY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KWB80 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony