Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 LOVEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAGDA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MARIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MERC Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MT09 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MULTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NEO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NEWAG Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NIHAO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OLA03 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony