Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 WING Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 WORKS Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XDD Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XKXKX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XRC8 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXVXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 ZAZEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AAJ18 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ADD99 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ADHD Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AHT13 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony