Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ILOVE Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 J93 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JERZY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 JUSTA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KOCUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KRIS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KS85 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KUBA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KURSY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 KWB80 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony