Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 NINJA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NORTH Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OLA03 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OMEGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OOOOO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OSKAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 POMOC Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 READY Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RED Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RINO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RODAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SANTE Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony