Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 EMI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EVO9 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EWA62 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 EWCIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 FILIP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GDY69 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GHOST Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GOLD Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GOSIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 GRALA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 HANIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 HIOB Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIGTS Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 III Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 IIII Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony